Helmut Kosch
Helmut Kosch Obmann
Stefan Moser
Stefan Moser Marketing Sektionsleiter Spieler
Telefonnummer: 06766620120
E-Mail
Dominik Huber
Dominik Huber Sektionsleiter Stv. Spieler Webmaster
Telefonnummer: 06641602988
E-Mail
Walter Haas
Walter Haas Kassier
Reinhard Weiß
Reinhard Weiß Nachwuchsleiter
Richard Schenk
Richard Schenk Nachwuchsleiter Stv.
Christoph Glas
Christoph Glas Nachwuchsleiter Stv.
Unsere Sponsoren